HN_YOUTH6

giới trẻ hà nội
GIỚI TRẺ LÀ NHÓM ĐI ĐẦU TRONG QUÁ TRÌNH CHUYỂN HÓA ĐÔ THỊ VÀ XÃ HỘI VIỆT NAM

4 ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU VỀ GIỚI TRẺ

hoạt dộng
Bạn làm gì tại các KGCC?
Xem thêm…
giới tính
Là một cô gái ở KGCC.
Xem thêm…
tiếp cận
Ràng buộc và cho phép giới trẻ sử dụng KGCC.
Xem thêm…
phân chia không gian sử dụng
Không có tranh chấp? Các biện pháp phân chia và thương lượng về không gian sử dụng.
Xem thêm…